30/06/2005 Ministerul Culturii si Cultelor pregateste lansarea Fondului Cultural National
  Noul Fond Cultural National, obiectul unor numeroase discutii in prima parte a acestui an, se apropie de lansare.

Astfel, in luna mai Parlamentul Romaniei a adoptat cu modificari ordonanta guvernului care instituia acest nou mecanism de sustinere a proiectelor culturale. Prin Legea nr. 146 din 17/05/2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor masuri financiare (care poate fi consultata in pagina Legislatia culturii in Romania) au fost astfel preluate o parte din amendamentele propuse in luna martie de reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale, intre care mentionam:

> modul de desemnare a Consiliului FCN si atributiile principale ale acestuia, care prevede ca din cei 11 membri cu drept de vot ai Consiliului, "7 membri sint numiti de ministrul culturii si cultelor pe baza propunerilor formulate de operatorii culturali, astfel incit sa asigure o reprezentare proportionala a tuturor domeniilor culturii.", precizindu-se totodata mai clar atributiile Consiliului, care nu includ decizia directa asupra finantarilor acordate (punctul 6).

> introducerea cheltuielilor functionale aferente proiectului intre cele eligibile pentru finantare, fara precizarea unui procent maxim: "Din finantarile nerambursabile acordate potrivit prezentei sectiuni se pot acoperi cheltuieli de natura cheltuielilor de cazare, transport si masa ale participantilor, cheltuieli functionale aferente programului, proiectului sau actiunii culturale, precum si alte cheltuieli specifice acestor manifestari, cum ar fi: realizarea de studii si cercetari, organizarea de intalniri preliminarii, seminarii, conferinte, ateliere de lucru etc., stagii de formare, achizitionare de dotari necesare derularii programului, proiectului sau actiunii culturale, inchirieri de spatii si aparatura, actiuni promotionale si de publicitate, tiparituri, remuneratii, onorarii, salarii, acordare de premii, burse, granturi individuale si altele asemenea." (punctul 19)

Alte modificari vizeaza:
> schimbarea cotei provenite din "incasarile realizate de agentii economici din comercializarea publicatiilor interzise spre vanzare minorilor" de la 20% la 40%; si introducerea unei cote de "20% din incasarile obtinute din vanzarea sau inchirierea fonogramelor sau videogramelor a caror vizionare nu este recomandata minorilor, potrivit legii";

> schimbarea cotei provenite din "incasarile realizate de agentii economici din sistemul de telefonie care ofera servicii cu valoare adaugata" de la 5 la 10%.

Ministerul Culturii si Cultelor a elaborat urmatoarele proiecte de acte normative care sa reglementeze aplicarea acestei legi si care sint puse in discutie pe Forumul ministerului, respectiv:

- Proiectul de HOTARARE a Guvernului privind organizarea si functionarea Administratiei Fondului Cultural National

- Proiectul de NORME METODOLOGICE pentru aplicarea prevederilor Capitolului I, Sectiunea a 6-a din Ordonanta Guvernului nr. 10 din 2005 privind reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 146 din 2005

- Proiectul de NORME METODOLOGICE privind stabilirea, varsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul Cultural National

Cum toate aceste proiecte ar trebui adoptate (prin hotarire de guvern, respectiv ordine ale ministrului culturii) in foarte scurt timp, orice sugestii sau propuneri de modificare si imbunatatire a acestora ar trebui trimise in cel mai scurt timp pe adresa Ministerului Culturii si Cultelor, in paginile de forum mentionate mai sus.
< inapoi