24/08/2005 Ministerul Culturii si Cultelor asteapta propuneri pentru Consiliul de Administratie al Fondului Cultural National
  Ministerul Culturii si Cultelor a prelungit pina la 31 august 2005 termenul de depunere a propunerilor facute de operatorii culturali pentru numirea a 7 din cei 11 membri ai Consiliului de Administratie al Fondului Cultural National.

Potrivit comunicatului MCC, propunerile trebuie insotite de "documente din care sa reiasa reprezentativitatea operatorului cultural si activitatea depusa in ultimii 3 ani, precum si de un curriculum vitae al persoanei propuse in functia de membru al consiliului".

Propunerile trebuie trimise in atentia Dianei Corjan Asistent al Consilierului Personal al Ministrului pentru transparenta institutionala, acces la informatie si relatia cu societatea civila, la diana.corjan@cultura.ro, sau pe adresa Ministerului Culturii si Cultelor Sos. Kiseleff nr. 30, 011347 Bucuresti.

Principalele atributii ale Consiliului de Administratie al FCN (LEGEA nr. 146 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor masuri financiare), ai carui membri sint numiti pe o perioada de 2 ani, sint reprezentate de stabilirea strategiei si a prioritatilor de finantare ale Fondului Cultural National si desemnarea membrilor comisiilor de evaluare si selectie a ofertelor.

Conform prevederilor cuprinse in HG nr. 802 din 14 iulie 2005 privind organizarea si functionarea Administratiei Fondului Cultural National, nu poate fi numita in calitate de membru al Consiliului, "persoana care:
a) face parte din organele de conducere ale unui operator cultural care a solicitat sau a beneficiat de finantare nerambursabila din Fondul Cultural National;
b) are calitatea de asociat, actionar sau fondator, el sau rudele ori afinii pana la gradul al II-lea inclusiv, la unul dintre operatorii culturali care a solicitat sau a beneficiat de finantari nerambursabile din Fondul Cultural National;
c) are un interes patrimonial sau nepatrimonial, personal ori printr-o ruda sau afin pana la gradul al II-lea inclusiv, in legatura cu operatorii culturali care au solicitat sau au beneficiat de finantari nerambursabile din Fondul Cultural National;
d) exercita un mandat similar in cadrul altor comisii".

Reamintim ca MCC a elaborat alte doua proiecte de norme metodologice cu privire la functionarea Fondului Cultural National, cuprinzind, intre altele, precizari referitoare la modalitatile de solicitare a sprijinului financiar, precum si formularele de aplicatie la FCN. Mentionam totodata ca aceste proiecte nu au fost inca adoptate prin hotarire de guvern:

- Proiectul de NORME METODOLOGICE pentru aplicarea prevederilor Capitolului I, Sectiunea a 6-a din Ordonanta Guvernului nr. 10 din 2005 privind reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 146 din 2005

- Proiectul de NORME METODOLOGICE privind stabilirea, varsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul Cultural National.
< inapoi