17/11/2005 Administratia Fondului Cultural National anunta lansarea primei sesiuni de finantare AFCN 1/2005
  Administratia Fondului Cultural National (AFCN) a lansat marti, 15 noiembrie 2005 in cadrul unei conferinte de presa, prima sesiune de finantari nerambursabile destinate programelor, proiectelor si actiunilor culturale cu impact national si international.

Pot solicita finantare operatorii culturali cu sediul in Romania:
- persoane fizice care desfasoara activitati culturale (artisti, mestesugari populari etc.);
- persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfasoara activitati culturale (de exemplu, organizatii nonguvernamentale);
- institutii publice care organizeaza programe, proiecte si activitati culturale, altele decit cele stabilite ca obligatii sau programe minimale anuale.

AFCN sprijina proiectele culturale provenite din noua domenii culturale: arte vizuale si arhitectura, cultura scrisa si biblioteci, activitati muzeale, teatru, dans, muzica, patrimoniu cultural national, patrimoniu imaterial, management cultural si formare profesionala.

Principiile dupa care Fondul Cultural National anunta ca va acorda finantarile sunt promovarea calitatii actului cultural si promovarea mostenirii culturale.

Prioritati strategice stabilite de Consiliul fondului pentru care se vor acorda finantari in perioada 2005-2006 sint:
- sprijinirea creatiei contemporane in toate domeniile culturale si in special a creatorilor aflati la inceputul carierei profesionale
- sustinerea circulatiei internationale a produselor culturale romanesti
- incurajarea initiativelor care pun in valoare patrimoniul cultural
- combaterea degradarii limbii romane

Valoarea maxima pentru finantarea nerambursabila care poate fi acordata unui proiect este echivalentul Ón lei a 20.000 euro si acopera de regula intre 50 si 90% din din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Diferenta trebuie acoperita din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse in afara celor ale AFCN. Solicitantii si/sau partenerii trebuie sa asigure contributia minima solicitata (10%) sub forma contributiei in numerar sau in natura.

De mentionat este faptul ca printre cheltuielile eligibile sunt incluse si tipuri de costuri care nu erau admise pina de curind: cheltuielile cu chiria biroului utilizat pentru proiectul cultural, cheltuieli cu utilitatile (energia electrica, etc.), cheltuieli de comunicare (telefon, fax, Internet) - intr-un procent de maximum 8% din contributia totala a FCN. De asemenea, salariile figureaza in categoria cheltuielilor eligibile.

Suma totala disponibila pentru aceasta sesiune este de 20 miliarde lei vechi.

Potrivit Ghidului solicitantului, proiectele finantate pot avea o durata de maxim 6 luni (semestriale) sau maxim 12 luni (anuale).

Data limita de depunere a proiectelor pentru aceasta runda este 29 decembrie 2005, ora 16.00.

Solicitarile trebuie redactate pe baza formularului standard si trebuie sa includa o serie de documente detaliate in Ghidul solicitantului. Solicitarile trebuie trimise prin posta recomandata sau livrare directa de catre solicitant sau de catre un agent desemnat printr-o procura (de luni pina vineri, orele 12.00 - 16.00) la urmatoarea adresa:
Administratia Fondului Cultural National, Calea Dorobantilor nr. 99 A, etaj II, birou 201, 010561 Bucuresti.

Mentionam ca aceasta prima sesiune de finantare functioneaza in baza Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Cap I, Sectiunea a 6-a din Ordonanta Guvernului nr.10/2005 privind reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.146/2005, aprobate prin Ordinul MCC nr. 2365 din 10 noiembrie 2005.

Aceste norme contin:
- procedura de solicitare a finantarilor nerambursabile
- criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile
- organizarea si functionarea comisiilor de evaluare si selectie
- procedura de evaluare si selectie
- formularul de solicitare a finantarii nerambursabile pentru programe, proiecte sau actiuni culturale.
Consultati textul complet al Normelor metodologice.

Toate informatiile necesare sint disponibile in Ghidul solicitantului si in Normele metodologice. Informatii suplimentare pot fi obtinute si prin participarea la sesiunile de informare ce vor avea loc la Cluj, Iasi, Timisoara, Craiova si Bucuresti sau de pe pagina web a Administratiei: www.afcn.ro.

Selectia proiectelor depuse va fi realizata de o serie de comisii de evaluare si selectie, cite una pentru fiecare domeniu cultural eligibil pentru finantare. Componenta acestora nu este inca stabilita, depunerea candidaturilor/propunerilor pentru experti independenti fiind inca deschisa. Administratia FCN repeta astfel invitatia adresata artistilor, institutiilor publice si organizatiilor culturale de a recomanda specialisti pentru constituirea comisiilor de evaluare si selectie. Acestea vor fi nominalizate la sedinta Consiliului din 7 decembrie 2005.

Lansarea acestei prime sesiuni de finantare marcheaza, potrivit AFCN, inceperea unei etape experimentale de doi ani pentru stabilirea unei strategii de functionare a Fondului Cultural National. In acest scop AFCN anunta o serie de consultari intitulata Platforma de finantare a culturii 2006-2008 menita sa conduca la conturarea acestei strategii. Detaliile despre modul in care va functiona acesta platforma nu se regasesc deocamdata pe site-ul AFCN - cu exceptia unui forum online prin care pot fi transmise sugestiile din partea sectorului cultural - insa pot fi solicitate pe adresa platformadefinantare@afcn.ro.
< inapoi