Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Dreptul de autor si ...

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Consiliul de Stat

Decret nr. 549 din 29/07/1969
privind ratificarea Conventiei de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice, revizuita si semnata la Stockholm la 14 iulie 1967
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 84 din 31/07/1969


In cadrul Conferintei diplomatice pentru proprietatea intelectuala, care a avut loc la Stockholm intre 11 iunie si 14 iulie 1967, a fost revizuita Conventia de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice.
Aceasta conventie, in forma revizuita, a fost semnata de Republica Socialista Romania la data de 14 iulie 1967, sub rezerva ratificarii si a depunerii ulterioare a instrumentului de ratificare.
Conventia de la Berna, care a luat fiinta in anul 1886 si la care participa astazi 58 de state, are ca scop protectia internationala a drepturilor de autor asupra operelor literare, stiintifice si artistice. Romania a aderat la aceasta conventie la 1 ianuarie 1927. In anul 1948 conventia a fost revizuita la Bruxelles, dar tara noastra nu a aderat la aceasta forma, din doua motive principale:
a) se prevedea o protectie minima de 50 de ani de la moartea autorului, in timp ce in legislatia Republicii Socialiste Romania termenul de protectie era, in unele cazuri, mai scurt;
b) se introdusese jurisdictia obligatorie a Curtii Internationale de Justitie, fara posibilitatea declararii unei rezerve.
Cu prilejul lucrarilor Conferintei de la Stockholm s-a obtinut inserarea in articolul 7 a unui alineat, pe baza caruia tarile membre pot mentine dispozitiile din legislatia lor nationala in cazul in care aceasta prevede termene mai scurte de 50 de ani.
De asemenea, s-a prevazut, intr-un nou alineat al articolului 33, ca tarile membre pot declara, cind depun instrumentele de ratificare, ca nu se considera legate de prevederile alineatului 1, care stabilesc jurisdictia obligatorie a Curtii Internationale de Justitie.
Prin aceste modificari au fost inlaturate cauzele pentru care tara noastra nu a putut deveni parte la forma de la Bruxelles a Conventiei de la Berna.
Una dintre inovatiile importante aduse conventiei prin actul de la Stockholm este "Protocolul referitor la tarile in curs de dezvoltare", potrivit caruia se instituie pentru aceste tari posibilitatea de a beneficia, pe o perioada de 10 ani, de inlesniri privind folosirea operelor literare, stiintifice si artistice ale autorilor din statele straine membre ale Conventiei de la Berna.
Conventiei de la Berna i s-au mai adus, la Stockholm, unele modificari in partea care cuprinde clauzele finale si administrative. Aceste modificari au devenit necesare ca urmare a instituirii Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, care a fost creata tot la Conferinta de la Stockholm, in scopul modernizarii administratiei comune a Uniunii de la Paris pentru protectia proprietatii industriale si a Uniunii de la Berna pentru protectia proprietatii literare si artistice si al trecerii acestei administratii din competenta guvernului Elvetiei in aceea a unui organism international.
Textul conventiei, astfel cum a fost stabilit de Conferinta diplomatica de la Stockholm, nu implica modificarea legislatiei noastre interne in domeniul drepturilor de autor si nici masuri speciale privind asigurarea acestor drepturi.
Avindu-se in vedere cele aratate mai sus si tinindu-se seama ca delegatia Republicii Socialiste Romania a semnat conventia, apare indicata ratificarea acesteia de catre Republica Socialista Romania, cu formularea unei rezerve in sensul neacceptarii jurisdictiei obligatorii a Curtii Internationale de Justitie si cu observatia ca mentinerea starii de dependenta a unor teritorii nu este in concordanta cu Declaratia cu privire la acordarea independentei tarilor si popoarelor coloniale, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 14 decembrie 1960 cu Rezolutia nr. 1514 (XV), prin care se proclama necesitatea de a se pune capat in mod rapid si neconditionat colonialismului sub toate formele si in toate manifestarile sale.
In acest scop a fost adoptat alaturatul decret.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania d e c r e t e a z a:

Art. 1. - Se ratifica Conventia de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice, revizuita si semnata la Stockholm la 14 iulie 1967, cu urmatoarea rezerva:
"Republica Socialista Romania declara in baza articolului 33 alineatul 2 din conventie ca nu se considera legata de prevederile alineatului 1 din acest articol. Pozitia Republicii Socialiste Romania este aceea ca diferendele privind interpretarea sau aplicarea conventiei vor putea fi supuse Curtii Internationale de Justitie numai cu consimtamintul partilor in litigiu, pentru fiecare caz in parte".
Art. 2. - La depunerea instrumentului de ratificare de catre Republica Socialista Romania a conventiei mentionate la articolul 1 se va face o declaratie cu urmatorul continut:
"a) Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania declara, in conformitate cu articolul 7 alineatul 7 din conventie, ca intelege sa mentina prevederile legislatiei nationale a Republicii Socialiste Romania, in vigoare la data semnarii conventiei, cu privire la durata protectiei;
b) Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania considera ca mentinerea starii de dependenta a unor teritorii la care se refera reglementarea din articolul 31 al conventiei nu este in concordanta cu Declaratia cu privire la acordarea independentei tarilor si popoarelor coloniale, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 14 decembrie 1960 cu Rezolutia nr. 1514 (XV), prin care se proclama necesitatea de a se pune in mod rapid si neconditionat capat colonialismului sub toate formele si in toate manifestarile sale".

Presedintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUSESCU

Bucuresti, 29 iulie 1969.
Nr. 549.Varianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004