Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Reglementari specifi ... | Creatia contemporana ... | Artele spectacolului

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Parlamentul Romaniei

Lege nr. 76 din 08/04/1998
pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala pentru protectia artistilor interpreti sau executanti, a producatorilor de fonograme si a organismelor de radiodifuziune, incheiata la Roma la 26 octombrie 1961
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 148 din 14/04/1998


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Romania adera la Conventia internationala pentru protectia artistilor interpreti sau executanti, a producatorilor de fonograme si a organismelor de radiodifuziune, incheiata la Roma la 26 octombrie 1961.
Depunerea instrumentului de aderare va fi insotita de urmatoarele declaratii:
1. In ceea ce priveste paragraful 3 al art. 5:
Romania nu va aplica criteriul fixarii:
2. In ceea ce priveste paragraful 2 al art. 6;
Romania nu va proteja emisiunile de radio si televiziune decat daca sediul social al organismului de radiodifuziune este situat intr-un alt stat contractant si daca emisiunea a fost difuzata de un organism emitator situat pe teritoriul aceluiasi stat contractant.
3. In ceea ce priveste pct. (iii) si (iv) ale alin. a) din paragraful 1 al art. 16:
(iii) Romania nu va aplica nici una dintre dispozitiile art. 12, in
privinta fonogramelor al caror producator nu este resortisant
al unui stat contractant.
(iv) Pentru producatorii de fonograme, resortisanti ai unui alt stat
contractant, intinderea si durata protectiei prevazute la acest
articol vor fi limitate la cele ale protectiei pe care acest din
urma stat contractant le acorda fonogramelor fixate pentru prima
oara de catre un resortisant al Romaniei.


Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 10 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Act International

Conventie internationala

din 26 octombrie 1961

pentru protectia artistilor interpreti sau executanti, a producatorilor de fonograme si a organismelor de radiodifuziune, incheiata la Roma la 26 octombrie 1961*)


___________
*) Traducere.

Statele contractante, animate de dorinta de a proteja drepturile artistilor interpreti sau executanti, ale producatorilor de fonograme si ale organismelor de radiodifuziune, au convenit urmatoarele:

ARTICOLUL 1

Protectia prevazuta prin prezenta conventie lasa intacta si nu influenteaza in nici un mod protectia dreptului de autor asupra operelor literare si artistice. In consecinta, nici o dispozitie a prezentei conventii nu va putea fi interpretata ca aducand vreo atingere acestei protectii.

ARTICOLUL 2

1. In sensul prezenti conventii, prin tratament national se intelege tratamentul pe care statul contractant, pe teritoriul caruia este ceruta protectia, il acorda in virtutea legislatiei sale nationale:
a) artistilor interpreti sau executanti, care sunt resortisantii sai, pentru executiile care au loc, sunt fixate pentru prima data sau sunt radiodifuzate pe teritoriul sau;
b) producatorilor de fonograme, care sunt resortisantii sai, pentru fonogramele care sunt publicate sau fixate pentru prima data pe teritoriul sau;
c) organismelor de radiodifuziune avand sediul social pe teritoriul sau, pentru emisiunile radiodifuzate de posturi emitatoare situate pe teritoriul sau.
2. Tratamentul national va fi acordat tinandu-se seama de protectia expres garantata si de limitarile expres prevazute in prezenta conventie.

ARTICOLUL 3

In sensul prezentei conventii se intelege prin:
a) artistii interpreti sau executanti - actorii, cantaretii, muzicienii, dansatorii si alte persoane care reprezinta, canta, recita, declama, joaca sau executa in orice alt mod opere literare sau artistice;
b) fonograma - orice fixare exclusiv sonora a sunetelor provenind dintr-o executie sau din alte sunete;
c) producator de fonograme - persoana fizica sau juridica care fixeaza cea dintai sunetele provenind dintr-o executie sau din alte sunete;
d) publicare - punere la dispozitie publicului, in cantitate suficienta, a unor exemplare ale unei fonograme;
e) reproducere - realizarea unui exemplar de sunete sau imagini si sunete, prin intermediul undelor radioelectrice, in scopul receptionarii de catre public;
g) reemisiune - emiterea simultana de catre un organism de radiodifuziune a unei emisiuni a unui alt organism de radiodifuziune.

ARTICOLUL 4

Fiecare stat contractant va acorda tratamentul national artistilor interpreti sau executanti ori de cate ori va fi indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
a) executia are loc in alt stat contractant;
b) executia este inregistrata pe o fonograma protejata in virtutea art. 5;
c) executia nefixata pe fonograma este difuzata printr-o emisiune protejata in virtutea art. 6.

ARTICOLUL 5

1. Fiecare stat contractant va acorda tratamentul national producatorilor de fonograme, ori de cate ori va fi indeplinita una dintre urmatoarele conditii;
a) producatorul de fonograme este resortisant al unui alt stat contractant (criteriul nationalitatii);
b) prima fixare a sunetului a fost realizata intr-un alt stat contractant (criteriul fixarii);
c) fonograma a fost publicata pentru prima data intr-un alt stat contractant (criteriul publicarii).
2. Cand prima publicare a avut loc intr-un stat necontractant, dar fonograma a fost totusi publicata, in termen de 30 de zile de la prima publicare intr-un stat contractant (publicare simultana), aceasta fonograma va fi considerata ca fiind publicata pentru prima data in statul contractant.
3. Oricare stat contractant poate, printr-o notificare depusa la Secretariatul General al Organizatiei Natiunilor Unite, sa declara ca el nu va aplica nici criteriul publicarii, nici criteriul fixarii. Aceasta notificare va putea fi depusa in momentul ratificarii, al acceptarii sau al aderarii ori in orice alt moment; in acest din urma caz, ea nu va produce efect decat la 6 luni dupa data depunerii sale.


ARTICOLUL 6

1. Fiecare stat contractant va acorda tratamentul national organismelor de radiodifuziune ori de cate ori va fi indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
a) sediul social al organismului de radiodifuziune este situat intr-un alt stat contractant;
b) emisiunea a fost difuzata printr-un emitator situat pe teritoriul unui alt stat contractant.
2. Orice stat contractant poate, printr-o notificare depusa la Secretariatul General al Natiunilor Unite, sa declare ca el nu va acorda protectie emisiunilor, decat daca sediul social al organismului de radiodifuziune este situat intr-un alt stat contractant si daca emisiunea a fost difuzata printr-un emitator situat pe teritoriul aceluiasi stat contractant. Aceasta notificare poate fi facuta in momentul ratificarii, al acceptarii sau al aderarii ori in orice alt moment; in acest din urma caz, ea nu va produce efecte decat la 6 luni dupa data depunerii sale.

ARTICOLUL 7

1. Protectia prevazuta in prezenta conventie in favoarea artistilor interpreti sau executanti va trebui sa dea posibilitatea de a se opune la:
a) radiodifuzarea si comunicarea catre public a executiei lor, fara consimtamantul lor, in afara de cazul in care executia folosita pentru radiodifuzare sau pentru comunicare catre public este ea insasi o executie radiodifuzata sau este facuta dupa o fixare:
b) fixarea, fara consimtamantul lor, pe un suport material, a executiei lor nefixate;
c) reproducerea, fara consimtamantul lor, a unei fixari a executiei lor;
(i) cand prima fixare a fost ea insasi facuta fara consimtamantul lor;
(ii) cand reproducerea este facuta cu alte scopuri decat cele pentru care ei si-au dat consimtamantul;
(iii) cand prima fixare a fost facuta in virtutea dispozitiilor art. 15 si a fost reprodusa in alte scopuri decat cele prevazute prin aceste dispozitii.
2. (1) Apartine legislatiei nationale a statului contractant pe teritoriul caruia este solicitata protectia dreptul de a reglementa protectia contra reemisiunii, a fixarii in scop de radiodifuzare si a reproducerii unei astfel de fixari in scopul radiodifuzarii, in cazul in care artistul interpret sau executant a consimtit la radiodifuzare.
(2) Modalitatile de folosire de catre organismele de radiodifuziune a fixarilor pentru emisiuni radiodifuzate vor fi reglementate potrivit legislatiei nationale a statului contractant pe al carui teritoriu este ceruta protectia.
(3) Totusi, legislatia nationala, in cazurile prevazute la alin. (1) si (2) ale prezentului paragraf, nu va putea avea efectul de a-i lipsi pe artistii interpreti sau executanti de capacitatea de a reglementa prin contracte relatiile lor cu organismele de radiodifuziune.

ARTICOLUL 8

Oricare stat contractant poate, prin legislatia sa nationala, sa stabileasca modalitatile prin care artistii interpreti sau executanti vor fi reprezentati, in ceea ce priveste exercitiul drepturilor lor, cand un numar mai mare dintre ei participa la aceeasi executie.

ARTICOLUL 9

Oricare stat contractant poate, prin legislatia sa nationala, sa extinda protectia prevazuta prin prezenta conventie la artisti care nu executa opere literare sau artistice.

ARTICOLUL 10

Producatorii de fonograme beneficiaza de dreptul de a autoriza sau de a interzice reproducerea directa sau indirecta a fonogramelor lor.

ARTICOLUL 11

Cand un stat contractant pretinde, in virtutea legislatiei sale nationale, indeplinirea unor formalitati, ca o conditie a acordarii protectiei in materie de fonograme, a drepturilor ce apartin fie producatorilor de fonograme, fie artistilor interpreti sau executanti, fie atat unora, cat si celorlalti, aceste cerinte vor fi considerate ca indeplinite, daca toate exemplarele din comert ale fonogramei publicate sau ale ambalajului sau vor purta mentiunea constituita prin simbolul \"P\", insotit de indicarea anului primei publicari, aplicata intr-un mod din care sa reiasa lamurit ca protectia este rezervata. Daca exemplarele sau ambalajul lor nu permit identificarea producatorului fonogramei sau a titularului licentei date de catre producator (prin indicarea numelui sau, a marcii de comert sau a oricarei desemnari corespunzatoare), mentiunea va trebui sa cuprinda, de asemenea, numele titularului drepturilor de producator al fonogramei. In sfarsit, cand exemplarele sau ambalajul lor nu permit identificarea principalilor interpreti sau executanti, mentiunea va trebui sa cuprinda, de asemenea, numele persoanei care detine drepturile acestor artisti in tara in care a avut loc fixarea.

ARTICOLUL 12

Cand o fonograma publicata in scop comercial sau o reproducere a acestei fonograme este folosita in mod direct pentru radiodifuzare sau pentru orice fel de comunicare catre public, cel care o foloseste va plati artistilor interpreti sau executanti ori producatorilor de fonograme sau ambilor o remuneratie echitabila si unica. Legislatia nationala poate, in lipsa unei intelegeri intre cei interesati, sa stabileasca conditiile repartizarii acestei remuneratii.

ARTICOLUL 13

Organismele de radiodifuziune beneficiaza de dreptul de a autoriza sau de a interzice:
a) transmiterea emisiunilor lor;
b) fixarea pe un suport material a emisiunilor lor;
c) reproducerea:
(i) fixarilor emisiunilor lor, facute fara consimtamantul lor;
(ii) fixarilor facute, in virtutea dispozitiilor art. 15, emisiunilor lor si reproduse cu alte scopuri decat cele prevazute prin dispozitiile mentionate;
d) comunicarea catre public a emisiunilor lor de televiziune, cand aceasta este facuta in locuri accesibile publicului, contra unei taxe de intrare; apartine legislatiei nationale a tarii unde este ceruta protectia acestui drept de a stabili conditiile de exercitare a acestuia.

ARTICOLUL 14

Durata protectiei ce urmeaza a fi acordata in virtutea prezentei conventii nu va putea fi inferioara unei perioade de 20 de ani, incepand de la:
a) sfarsitul anului cand s-a facut fixarea, pentru fonograme si executiile fixate pe acestea;
b) sfarsitul anului in care a avut loc executia, pentru executiile care nu sunt fixate pe fonograme;
c) sfarsitul anului in care a avut loc emiterea, pentru emisiunile de radiodifuziune.

ARTICOLUL 15

1. Oricare stat contractant are dreptul sa prevada in legislatia sa nationala exceptii de la protectia garantata prin prezenta conventie, in urmatoarele cazuri:
a) cand este vorba de o utilizare privata;
b) cand se folosesc fragmente scurte, cu prilejul reportajului unui eveniment de actualitate;
c) cand este cazul unei fixari efemere, facuta de un organism de radiodifuziune prin propriile sale mijloace si pentru propriile sale emisiuni;
d) cand folosinta este facuta numai pentru invatamant sau cercetare stiintifica.
2. Fara a prejudicia dispozitiile paragrafului 1 de mai sus, oricare stat contractant are dreptul sa prevada in legislatia sa nationala, in ceea ce priveste protectia artistilor interpreti sau executanti, a producatorilor de fonograme si a organismelor de radiodifuziune, limitari de aceeasi natura cu cele care sunt prevazute in legislatia respectiva, in ceea ce priveste protectia dreptului de autor asupra operelor literare si artistice. Totusi nu pot fi instituite licente obligatorii decat in masura in care acestea sunt compatibile cu dispozitiile prezentei conventii.

ARTICOLUL 16

1. Oricare stat care devine parte la prezenta conventie accepta toate obligatiile si beneficiaza de toate avantajele pe care aceasta le prevede. Totusi un stat va putea in orice moment sa specifice, printr-o notificare depusa la Secretariatul General al Organizatiei Natiunilor Unite:
a) in ceea ce priveste art. 12;
(i) ca el nu va aplica nici una dintre dispozitiile acestui articol;
(ii) ca el nu va aplica nici una dintre dispozitiile acestui articol in ceea ce priveste anumite utilizari;
(iii) ca el nu va aplica nici una dintre dispozitiile acestui articol in privinta fonogramelor al caror producator nu este resortisant al unui stat contractant;
(iv) ca, in privinta fonogramelor al caror producator este resortisant al unui alt stat contractant, el va limita intinderea si durata protectiei prevazute la acest articol la cele ale protectiei pe care acest din urma stat contractant o acorda fonogramelor fixate pentru prima data de catre resortisantul statului autor al declaratiei; totusi, cand statul contractant al carui resortisant este producatorul nu acorda protectia aceluiasi beneficiar sau acelorasi beneficiari ca si statul contractant autor al declaratiei, acest fapt nu se va considera ca fiind o discriminare in ceea ce priveste intinderea protectiei;
b) in ceea ce priveste art. 13, ca el nu va aplica dispozitiile alin. d) al acestui articol; daca un stat contractant face o astfel de declaratie, celelalte state contractante nu vor fi obligate sa acorde dreptul prevazut la alin. d) al art. 13 organismelor de radiodifuziune avand sediul lor social pe teritoriul acelui stat.
2. Daca notificarea prevazuta la paragraful 1 al prezentului articol este depusa la o ulterioara celei de depunere a instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aderare, ea nu-si va produce efectul decat la 6 luni dupa data depunerii.

ARTICOLUL 17

Oricare stat a carui legislatie nationala, in vigoare la data de 26 octombrie 1961, acorda producatorilor de fonograme o protectie stabilita in functie de singurul criteriu al fixarii va putea, printr-o notificare depusa la Secretariatul General al Organizatiei Natiunilor Unite in acelasi timp cu instrumentul sau de ratificare, de acceptare sau de aderare, sa declare ca el nu va aplica decat criteriul fixarii, in conformitate cu art. 5, si acelasi si numai acest criteriu al fixarii in locul criteriului nationalitatii producatorului, in conformitate cu paragrafului 1 alin. a) pct. (iii) si (iv) al art. 16.

ARTICOLUL 18

Oricare stat care a facut vreuna dintre declaratiile prevazute la art. 5 paragraful 3, la art. 6 paragraful 2, la art. 16 paragraful 1 sau la art. 17 poate, printr-o noua notificare adresata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, sa-i restranga intinderea sau sa o retraga.

ARTICOLUL 19

Fara a se lua in considerare oricare alte dispozitii ale prezentei conventii, prevederile art. 7 vor inceta sa fie aplicabile de indata ce un artist interpret sau executant isi va fi dat consimtamantul spre a se include executia sa intr-o fixare de imagini sau de imagini si sunete.

ARTICOLUL 20

1. Prezenta conventie nu aduce atingere drepturilor dobandite in vreunul dintre statele contractante inainte de data intrarii in vigoare a conventiei pentru acel stat.
2. Nici un stat contractant nu va fi obligat sa aplice dispozitiile prezentei conventii la executii sau la emisiuni radiodifuzate ori la fonograme inregistrate inainte de data intrarii in vigoare, pentru acel stat, a prezentei conventii.

ARTICOLUL 21

Protectia prevazuta prin prezenta conventie nu va putea aduce atingere protectiei de care artistii interpreti sau executanti, producatorii de fonograme si organismele de radiodifuzare ar putea sa beneficieze in alt mod.

ARTICOLUL 22

Statele contractante isi rezerva dreptul de a incheia intre ele intelegeri speciale, atata timp cat aceste intelegeri ar conferi artistilor interpreti sau executanti, producatorilor de fonograme sau organismelor de radiodifuziune drepturi mai intinse decat cele acordate prin prezenta conventie sau daca ar contine alte dispozitii care sa nu fie contrare acesteia.

ARTICOLUL 23

Prezenta conventie va fi depusa la Secretariatul General al Organizatiei Natiunilor Unite. Ea este deschisa pana la data de 30 iunie 1962 spre a fi semnata de statele invitate la Conferinta diplomatica privind protectia internationala a artistilor interpreti sau executanti, a producatorilor de fonograme si a organismelor de radiodifuziune, care sunt parti la Conventia universala asupra dreptului de autor sau membre ale Uniunii Internationale pentru Protectia Operelor Literare si Artistice.

ARTICOLUL 24

1. Prezenta conventie va fi supusa ratificarii si acceptarii statelor semnatare.
2. Prezenta conventie va fi deschisa aderarii statelor invitate la conferinta mentionata la art. 23, precum si aderarii oricarui alt stat membru al Organizatiei Natiunilor Unite, cu conditia ca statutul aderent sa fie parte la Conventia universala asupra dreptului de autor sau membru al Uniunii Internationale pentru Protectia Operelor Literare si Artistice.
3. Ratificarea, acceptarea sau aderarea se va face prin depunerea unui instrument in acest scop la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.

ARTICOLUL 25

1. Prezenta conventie va intra in vigoare la 3 luni de la data depunerii celui de-al saselea instrument de ratificare, de acceptare sau de aderare.
2. Ulterior, conventia va intra in vigoare, pentru fiecare stat, la 3 luni de la data depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare sau de aderare.

ARTICOLUL 26

1. Fiecare stat contractant se obliga ca, in conformitate cu dispozitiile constitutiei sale, sa ia masurile necesare pentru a asigura aplicarea prezentei conventii.
2. In momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare sau de aderare, fiecare stat, in conformitate cu legislatia sa nationala, trebuie sa fie in masura sa aplice dispozitiile prezentei conventii.

ARTICOLUL 27

1. Oricare stat va putea, in momentul ratificarii, al acceptarii ori al aderarii sau, oricand, ulterior, sa declare printr-o notificare adresata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite ca prezenta conventie se va extinde asupra totalitatii teritoriilor sau asupra vreunuia dintre teritoriile carora el le asigura relatiile internationale, numai in conditiile in care Conventia universala asupra dreptului de autor sau Conventia internationala pentru protectia operelor literare si artistice va fi aplicabila teritoriilor in cauza. Aceasta notificare isi va produce efectul la 3 luni de la data primirii sale.
2. Declaratiile si notificarile prevazute la art. 5 paragraful 3, la art. 6 paragraful 2, la art. 16 paragraful 1, la art. 17 sau la art. 18 pot fi extinse la totalitatea sau la oricare dintre teritoriile prevazute la paragraful precedent.

ARTICOLUL 28

1. Oricare stat contractant va avea dreptul de a denunta prezenta conventie fie in numele sau propriu, fie in numele unuia sau al totalitatii teritoriilor la care se refera art. 27.
2. Denumirea se va face printr-o notificare trimisa secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite si isi va produce efectele la 12 luni de la data primirii notificarii.
3. Dreptul de denuntare prevazut in prezentul articol nu va fi exercitat de catre un stat contractant inainte de expirarea unei perioade de 5 ani, incepand de la data intrarii in vigoare a prezentei conventii fata de statul mentionat.
4. Oricare stat contractant inceteaza de a mai fi parte la prezenta conventie din momentul in care nu va mai fi nici parte la Conventia universala asupra dreptului de autor, nici membru al Uniunii Internationale pentru Protectia Operelor Literare si Artistice.
5. Prezenta conventie inceteaza sa mai fie aplicabila pe orice teritoriu prevazut la art. 27, din momentul in care nici Conventia universala asupra drepturilor de autor, nici Conventia internationala pentru protectia operelor literare si artistice nu se mai aplica pe acest teritoriu.

ARTICOLUL 29

1. Dupa ce prezenta conventie va fi fost in vigoare timp de 5 ani, oricare stat contractant, printr-o notificare adresata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, va putea cere convocarea unei conferinte in scopul de a revizui conventia. Secretarul general al O.N.U. va notifica aceasta cerere tuturor statelor contractante. Daca, timp de 6 luni de la data notificarii adresate de catre secretarul general al O.N.U., cel putin jumatate din numarul statelor contractante ii vor comunica consimtamantul lor la aceasta cerere, secretarul general al O.N.U. va informa despre aceasta pe directorul general al Biroului International al Muncii, pe directorul general al O.N.U. pentru educatie, stiinta si cultura si pe directorul Biroului Uniunii Internationale pentru Protectia Operelor Literare si Artistice, care vor convoca o conferinta de revizuire interguvernamental mentionat la art. 32.
2. Orice revizuire a prezentei conventii va trebui sa fie adoptata cu majoritatea de doua treimi din numarul statelor majoritate sa cuprinda doua treimi din numarul statelor care, la data Conferintei de revizuire, sunt parti la prezenta conventie.
3. In cazul cand o noua conventie, implicand revizuirea totala sau partiala a prezentei conventii, ar fi adoptata si afara de cazul ca noua conventie nu ar dispune altfel:
a) prezenta conventie va inceta de a mai fi deschisa ratificarii, acceptarii sau aderarii, cu incepere de la data intrarii in vigoare a noii conventii revizuite;
b) prezenta conventie va ramane in vigoare in privinta raporturilor cu statele contractante care nu vor deveni parti la noua conventie.

ARTICOLUL 30

Orice diferend intre doua sau mai multe state contractante, privitor la interpretarea sau aplicarea prezentei conventii, care nu va fi reglementat pe cale de negociere, la cererea uneia dintre partile in litigiu, va fi adus in fata Curtii Internationale de Justitie pentru a fi statuat, in afara de cazul in care statele in cauza ar conveni asupra unui alt mod de reglementare, daca statele in cauza au convenit alt mod de reglementare.

ARTICOLUL 31

Fara a prejudicia dispozitiile art. 5 paragraful 3, ale art. 6 paragraful 2, ale art. 16 paragraful 1 si ale art. 17 la prezenta conventie, nu este admisa nici o rezerva.

ARTICOLUL 32

1. Se instituie un comitetul interguvernamental avand misiunea:
a) de a examina problemele privind aplicarea si functionarea prezentei conventii;
b) de a aduna propunerile si de a pregati documentatia relativa la eventuale revizuiri ale prezentei conventii.
2. Comitetul va fi compus din reprezentanti ai statelor contractante, la alegerea carora se va tine seama de o repartitie geografica echitabila. Numarul membrilor comitetului va fi de 6, daca numarul statelor contractante este inferior sau egal cu 12, de 9, daca numarul statelor contractante este de 13-18, si de 12, daca numarul statelor contractante depaseste 18.
3. Comitetul va fi constituit in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei conventii, in urma unui scrutin organizat intre statele contractante
- care vor dispune fiecare de cate un vot - de catre directorul general al Biroului International al Muncii, directorul general al UNESCO si de directorul Biroului Uniunii Internationale pentru Protectia Operelor Literare si Artistice, in conformitate cu reglementari care vor fi fost in prealabil aprobate de majoritatea absoluta a statelor contractante.
4. Comitetul isi va alege presedintele si biroul. El va intocmi un regulament interior privind, in special, viitoarea lui functionare si modul sau de reinnoire; acest regulament va trebui sa asigure succesiunea prin rotatie intre diferitele state contractante.
5. Secretariatul comitetului va fi compus din functionari ai Biroului International al Muncii, ai UNESCO si ai Biroului Uniunii Internationale pentru Protectia Operelor Literare si Artistice, desemnati de directorii generali si de directorul celor trei institutii interesate.
6. Intrunirile comitetului, care va fi convocat ori de cate ori majoritatea membrilor sai o va considera necesar, vor avea loc, succesiv, la sediile respective ale Biroului International al Muncii, al UNESCO si al Biroului Uniunii Internationale pentru Protectia Operelor Literare si Artistice. 7. Cheltuielile membrilor comitetului vor fi in sarcina guvernelor respective.

ARTICOLUL 33

1. Prezenta conventie este intocmita in limbile franceza, engleza si spaniola, cele trei texte avand aceeasi valabilitate.
2. Pe de alta parte, se vor intocmi texte oficiale ale prezentei conventii in limbile: germana, italiana si portugheza.

ARTICOLUL 34

1. Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va informa statele invitate la conferinta mentionata la art. 23 si orice stat membru al Organizatiei Natiunilor Unite, precum si pe directorul general al Biroului International al Muncii, Uniunii Internationale pentru Protectia Operelor Literare si Artistice asupra:
a) depunerii oricarui instrument de ratificare, de acceptare sau de aderare;
b) datei de intrare in vigoare a prezentei conventii;
c) notificarilor, declaratiilor si oricaror alte comunicari prevazute lin prezenta conventie;
d) oricarui caz in care s-ar produce una dintre situatiile prevazute la paragrafele 4 si 5 ale art. 28.
2. Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va informa, de asemenea, pe directorul general al Biroului International al Muncii, pe directorul general al UNESCO si pe directorul Biroului Uniunii Internationale pentru Protectia Operelor Literare si Artistice despre cererile ce ii vor fi notificate, potrivit art. 29, precum si despre orice comunicare primita de la statele contractante cu privire la revizuirea prezentei conventii.
Drept pentru care subsemnatii, in mod legal autorizati in acest scop, au semnat prezenta conventie.
Incheiata la Roma la 26 octombrie 1961, intr-un singur exemplar, in limbile franceza, engleza si spaniola. Copii certificate pentru conformitate vor fi inaintate de catre secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite tuturor statelor invitate, membre ale Organizatiei Natiunilor Unite, precum si directorului general al Biroului International al Muncii, directorului general al UNESCO si directorului Biroului Uniunii Internationale pentru Protectia Operelor Literare si Artistice.Varianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004