Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Reglementari specifi ... | Creatia contemporana ... | Cinema si audiovizua ...

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Consiliul National al Audiovizualului

Decizie nr. 130 din 12/11/2002
privind difuzarea operelor audiovizuale romanesti
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 880 din 06/12/2002


Avand in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unica autoritate de reglementare in domeniul programelor audiovizuale,
in concordanta cu obligatia sa de a proteja cultura si limba romana, cultura si limba minoritatilor nationale,
in scopul armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia comunitara,
in temeiul art. 22 alin. (2) si al art. 25 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
membrii Consiliului National al Audiovizualului adopta urmatoarea decizie:

Art. 1. - (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 radiodifuzorii aflati in jurisdictia Romaniei vor rezerva o proportie de cel putin 30% din timpul de difuzare al fiecarui serviciu de programe de televiziune operelor audiovizuale romanesti.
(2) Proportia de 30% va fi realizata progresiv, pana la data precizata la alin. (1), in functie de responsabilitatile educationale, culturale si de divertisment ale radiodifuzorului fata de publicul sau.
(3) In calculul timpului acordat operelor romanesti nu va fi inclus timpul consacrat informatiilor, manifestarilor sportive, jocurilor, publicitatii, precum si serviciilor de teletext si teleshopping.
Art. 2. - (1) In sensul prezentei decizii, sunt considerate opere romanesti:
a) operele originare din Romania, realizate de autori si lucratori rezidenti in Romania;
b) operele originare din alte state, realizate in baza unor tratate bilaterale de coproductie, daca coproducatorii din Romania furnizeaza un procent majoritar din totalul costurilor productiei, iar aceasta nu este controlata de unul sau mai multi producatori stabiliti in afara Romaniei.
(2) Operele care nu sunt considerate opere romanesti in sensul alin. (1), dar care sunt realizate in principal de catre autori si lucratori rezidenti in Romania vor fi considerate opere romanesti intr-un procent corespunzator procentului contributiei coproducatorilor din Romania la totalul costurilor de productie.
Art. 3. - Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 radiodifuzorii vor prezenta trimestrial Consiliului National al Audiovizualului un raport cuprinzand operele romanesti difuzate in trimestrul anterior, in cadrul fiecarui serviciu de programe, si procentul din timpul de difuzare consacrat acestora.
Art. 4. - (1) Prevederile art. 1-3 nu se aplica serviciilor de programe destinate unei audiente locale, asigurate de radiodifuzorii care nu fac parte dintr-o retea nationala.
Art. 5. - Incalcarea de catre radiodifuzori a prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza in conformitate cu art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

p. Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,
Attila Gasparik

Bucuresti, 12 noiembrie 2002.
Nr. 130.Varianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004