Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Reglementari specifi ... | Creatia contemporana ... | Cinema si audiovizua ...

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 974 din 04/10/2001
pentru aprobarea Programului de cooperare dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, semnat la Bucuresti la 7 iunie 2001
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 656 din 18/10/2001


In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea tratatelor,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Se aproba Programul de cooperare dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, semnat la Bucuresti la 7 iunie 2001.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul educatiei si cercetarii,
Ecaterina Andronescu
p. Ministrul pentru intreprinderile mici
si mijlocii si cooperatie,
Dumitru Bulumete,
secretar de stat
Ministrul culturii si cultelor,
Razvan Theodorescu

Bucuresti, 4 octombrie 2001.
Nr. 974.

 

PROGRAM
de cooperare intre Guvernul Romaniei si Organizatia Mondiala
a Proprietatii Intelectuale

Guvernul Romaniei si Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (O.M.P.I.), denumite in continuare parti,
dorind sa intareasca cooperarea fructuoasa existenta intre ele,
avand in vedere faptul ca Romania este membra a Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale din anul 1970 si este parte la majoritatea tratatelor administrate de O.M.P.I.,
luand in considerare preocuparea Guvernului Romaniei de a dezvolta in continuare infrastructura juridica si tehnica existenta in domeniul proprietatii intelectuale,
luand in considerare disponibilitatea O.M.P.I. de a acorda asistenta Guvernului Romaniei pentru indeplinirea obiectivelor sale in cadrul Programului si bugetului O.M.P.I.,
au convenit, in conformitate cu prevederile art. 4 din Conventia pentru instituirea Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, urmatoarele:

ARTICOLUL 1
Obiectivele programului

Programul intentioneaza sa dezvolte activitati comune cu urmatorul scop:
- modernizarea legislatiei nationale romane in domeniul proprietatii intelectuale, avandu-se in vedere tendintele de armonizare pe plan international;
- imbunatatirea aplicarii in Romania a legislatiei in materie, in scopul prevenirii si eliminarii incalcarii drepturilor de proprietate intelectuala;
- consolidarea rolului proprietatii intelectuale in domeniile relevante ale activitatilor stiintifice, tehnice si economice desfasurate pe teritoriul Romaniei de catre diferiti agenti economici;
- modernizarea sistemului de proprietate intelectuala, in vederea cresterii competitivitatii industriei romanesti, intreprinderilor mici si mijlocii si a institutiilor de cercetare-dezvoltare;
- ameliorarea bazei tehnice si de resurse umane a Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor;
- dezvoltarea mecanismelor de aplicare a legii in scopul cresterii sanselor de valorificare comerciala a drepturilor de proprietate intelectuala.

ARTICOLUL 2
Institutiile participante

Guvernul Romaniei va stabili in fiecare caz institutiile romane respective, organismele sau persoanele implicate in activitatile stabilite in baza prezentului program.
Directorul general al O.M.P.I. va stabili in fiecare situatie entitatile sau personalul Biroului International implicate in activitatile stabilite in baza prezentului program.

ARTICOLUL 3
Dispozitii finale

Prezentul program se incheie pe o perioada nedeterminata.
O lista provizorie cuprinzand domeniile de activitate este prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul program. Orice tip de proiect de cooperare va fi luat in considerare pe baza consimtamantului partilor interesate si va fi pus in aplicare in functie de posibilitatile bugetare si de personal ale partilor.
Prezentul program va intra in vigoare la data la care partea romana comunica indeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa in vigoare.
Semnat la Bucuresti la 7 iunie 2001, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana si engleza, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul Romaniei,
Mihnea Motoc,
secretar de stat in Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale,
Kamil Idris
director general

 

ANEXA

la Programul de cooperare dintre Guvernul Romaniei si Organizatia
Mondiala a Proprietatii Intelectuale

LISTA PROVIZORIE CUPRINZAND DOMENIILE DE ACTIVITATE

1. Imbunatatirea sistemului de aplicare a dreptului proprietatii intelectuale in Romania prin:
- organizarea de seminarii, ateliere de lucru sau simpozioane pentru categorii de persoane din urmatoarele domenii:
- vama;
- politie;
- domeniul judiciar.
2. Instruirea si predarea in domeniul proprietatii intelectuale:
2.1. organizarea unui program de pregatire profesionala a specialistilor atat din sectorul privat, cat si din sectorul public din Romania, precum si a cadrelor didactice din domeniul proprietatii intelectuale, in cadrul programelor administrate de O.M.P.I.;
2.2. organizarea unor seminarii sau simpozioane teoretice si practice, in scopul cresterii nivelului de cunostinte de baza al diferitelor grupuri de profesionisti care activeaza in domeniul proprietatii intelectuale;
2.3. modernizarea materialelor de predare, a curriculei cursurilor postuniversitare si a invatamantului la distanta, inclusiv prin participarea la cursurile de pregatire, la seminariile, simpozioanele si activitatile de cercetare desfasurate de Academia Mondiala O.M.P.I.
3. Asistenta pentru dezvoltarea utilizarii WIPO Global Information Network prin oferirea de echipament si consultanta
4. Analizarea impactului comertului electronic in sistemul proprietatii intelectuale
5. Asistenta in domeniul dreptului de autor prin:
5.1. asistenta in furnizarea de hardware si software Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor;
5.2. dezvoltarea sistemului de gestiune colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe in Romania;
5.3. sprijinirea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor in activitatea de combatere a pirateriei in domeniul muzical, software, audiovizual.
6. Asistenta in domeniul inovarii prin:
6.1. evaluarea cerintelor si efectuarea de recomandari privind crearea sau dezvoltarea unei structuri/retele nationale de asistenta tehnica in domeniul inovarii;
6.2. dezvoltarea unor programe de cooperare in scopul crearii/dezvoltarii centrelor de inovare;
6.3. furnizarea de asistenta in scopul construirii unui sistem mai eficient pentru brevetarea proprietatii intelectuale (acces la informatii in domeniu, costul inregistrarii brevetelor, taxele pentru protectia brevetelor).
7. Asistenta in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) prin:
7.1. sprijinirea institutiilor nationale din domeniul IMM si dezvoltarea unor politici/programe privind utilizarea efectiva a sistemului de proprietate intelectuala de catre IMM;
7.2. sprijinirea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci in organizarea campaniilor de diseminare a informatiilor privind importanta protejarii dreptului de proprietate intelectuala a IMM, precum si a informatiilor privind modul de accesare a sistemului de brevetare.
8. Sprijinirea protectiei cunostintelor traditionale si a folclorului prin sistemul proprietatii intelectuale.Varianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004