Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Cadrul general de de ... | Reglementari de natu ... | Finantarea activitat ... | Mecanisme specifice ... | Timbrele culturale

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Parlamentul Romaniei

Lege nr. 35 din 06/06/1994
privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 150 din 14/06/1994


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Cele sase categorii de timbre ce formeaza obiectul prezentei legi se stabilesc astfel:
a) timbrul literar, in valoare de 2% din pretul de vanzare al unei carti si care se adauga acestui pret;
b) timbrul cinematografic, in valoare de 2% din pretul unui bilet si care se adauga acestui pret;
c) timbrul teatral, in valoare de 5% din pretul unui bilet si care se adauga acestui pret;
d) timbrul muzical, in valoare de 5% din pretul unui bilet si 2% din pretul fiecarui disc, fiecarei tiparituri, casete video si audio inregistrate, cu caracter muzical, altele decat cele folclorice, si care se adauga acestor preturi;
e) timbrul folcloric, in valoare de 5% din pretul unui bilet si 2% din pretul fiecarui disc, fiecarei tiparituri, casete video si audio folclorice inregistrate si care se adauga acestor preturi;
f) timbrul artelor plastice, in valoare de 0,5% din pretul de vanzare al operei de arta si care se adauga acestui pret.
Timbrul literar se aplica pentru fiecare exemplar din cartile beletristice vandute prin unitatile de orice fel, editate sau nu in Romania.
Timbrele prevazute la lit. b), c), d) si e) se aplica pe fiecare bilet vandut la spectacolele cinematografice, teatrale, muzicale si folclorice organizate in tara si se adauga la pretul de vanzare al biletului.
Modificat de Ordonanta nr. 123 din 31/08/2000 Articolul 1 la 02/09/2000
Completat de Ordonanta nr. 123 din 31/08/2000 Articolul 1 la 02/09/2000

Art. 2. - Sumele incasate, reprezentand valoarea timbrului, se vor vira lunar de unitatile care le incaseaza in conturile organizatiilor de creatori, potrivit normelor metodologice elaborate in comun de catre acestea si Ministerul Finantelor.
In cazul in care pentru un domeniu cultural exista mai multe organizatii de creatori, sumele incasate se vor repartiza organizatiilor respective legal constituite, conform Decretului-lege nr. 27 din 14 ianuarie 1990, in functie de optiunile creatorilor, interpretilor, titularilor de drepturi de autor sau mostenitorilor acestora. Pentru opere clasice sau traduceri, cu drepturi de autor expirate, producatorul hotaraste destinatia timbrului. In cazul filmului strain, optiunea apartine distribuitorului.
Fiecare organizatie de creatori este obligata sa-si constituie un organism financiar pentru timbrul respectiv.
Rectificat de Rectificare din 21/02/2001 la 21/02/2001
Modificat de Ordonanta nr. 123 din 31/08/2000 Articolul 1 la 02/09/2000
Completat de Ordonanta nr. 123 din 31/08/2000 Articolul 1 la 02/09/2000

Art. 3. - Sumele care se cuvin uniunilor si asociatiilor de creatori vor fi utilizate pentru:
a) sustinerea unor proiecte culturale de interes national;
b) participarea la concursuri de interpretare si creatie in tara si in strainatate;
c) promovarea unor actiuni cu participarea romanilor de peste hotare;
d) sustinerea si protejarea artei cinematografice, teatrale si muzicale;
e) completarea fondurilor destinate sustinerii activitatii tinerilor creatori, interpreti si executanti;
f) sprijinirea materiala a creatorilor, interpretilor si executantilor pensionari;
g) sprijinirea materiala a revistelor de specialitate apartinand uniunilor de creatie;
h) sprijinirea inscrierii in circuitul national si international a operelor artistice de valoare;
i) cinstirea si perpetuarea memoriei personalitatilor culturii romanesti si ale minoritatilor nationale, atat in tara, cat si in strainatate;
j) editarea de catre Institutul de Etnografie si Folclor a colectiei \"Disc-document\".
Completat de Ordonanta nr. 123 din 31/08/2000 Articolul 1 la 02/09/2000
Modificat de Ordonanta nr. 123 din 31/08/2000 Articolul 1 la 02/09/2000

Art. 4. - Incasarile rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice nu sunt impozabile.
Modificat de Ordonanta nr. 123 din 31/08/2000 Articolul 1 la 02/09/2000

Art. 5. - In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei legi, Ministerul Finantelor in colaborare cu organizatiile de creatori vor elabora norme metodologice care sa prevada obligativitatea tinerii unei evidente pentru incasarile rezultate din aplicarea acestor timbre asigurarea controlului cu privire la destinatia fondurilor astfel rezultate, precum si beneficiarii carora li se vireaza aceste fonduri, conform art. 2.
Normele metodologice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
Abrogat de Ordonanta nr. 123 din 31/08/2000 Articolul 1 la 02/09/2000
A se vedea Ordin nr. 66 din 26/01/1999 la 05/02/1999
A se vedea Ordin nr. 2269 din 06/11/1996 la 29/11/1996

Art. 6. - Constituie contraventie neperceperea si nevirarea contravalorii timbrelor specificate in prezenta lege de catre persoanele juridice sau fizice care au asemenea obligatii si se sanctioneaza cu amenda de la 300.000 la 500.000 lei.
In cazul nevirarii in termen a sumelor incasate si datorate se aplica o penalizare de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, care se face venit la bugetul de stat.
Modificat de Ordonanta nr. 123 din 31/08/2000 Articolul 1 la 02/09/2000

Art. 7. - Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii prevazute la art. 6 se fac de catre organele de specialitate ale Ministerului Finantelor.
Completat de Ordonanta nr. 123 din 31/08/2000 Articolul 1 la 02/09/2000


Art. 8. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 262/1957 privind modificarea articolului III din Decretul nr. 31/1949 pentru stimularea activitatii stiintifice, literare si artistice, precum si pentru infiintarea timbrului literar al scriitorilor; Decretul nr. 977/1968 pentru modificarea alineatului 2 din articolul 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul-lege nr. 93/1990 privind modificarea articolului 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul-lege nr. 94/1990 privind instituirea \" Timbrului teatral\"; Decretul-lege nr. 142/1990 privind instituirea \"Timbrului cinematografic\"; Legea nr. 62/1991 privind instituirea \"Timbrului muzical\"; Legea nr. 63/1991 privind instituirea \"Timbrului folcloric\".
Art. 9. - Prezenta lege intra in vigoare dupa 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE


p. PRESEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANUVarianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004