Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Cadrul general de de ... | Reglementari de natu ... | Finantarea activitat ... | Mecanisme specifice ... | Tichetele valorice p ...

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Guvernul Romaniei

Norma nr. 0 din 20/02/2004
privind emiterea si utilizarea tichetelor valorice pentru achizitionarea de carti, reviste si alte publicatii avind caracter stiintific sau literar-artistic ale autorilor din Romania, editate pe orice fel de suport
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 173 din 27/02/2004


Art. 1. - (1) Prezentele norme privind emiterea si utilizarea tichetelor valorice pentru achizitionarea de carti, reviste si alte publicatii avind caracter stiintific sau literar-artistic ale autorilor din Romania, editate pe orice fel de suport, denumite in continuare norme, reglementeaza modalitatea de emitere si de utilizare a tichetelor valorice pentru achizitionarea acestor publicatii, destinate utilizatorilor din bibliotecile publice.
(2) Tichetele valorice prevazute la alin. (1) nu sint utilizate pentru achizitionarea de tiparituri de informare publicitara, publicatii de moda, de decoratiuni interioare, de sport, de informare din domeniul televiziunii si al radiodifuziunii, almanahuri, horoscoape, calendare, publicatii pornografice si cele destinate jocurilor de noroc.
Art. 2. - (1) Tichetele valorice prevazute la art. 1 se acorda din fondul constituit prin acordarea de catre Compania Nationala ‘Loteria romana’ - S.A. a unui procent de 0,4% din profitul net.
(2) Fondul prevazut la alin. (1) este gestionat in regim extrabugetar de Ministerul Culturii si Cultelor, prin Directia institutii de spectacole, cultura scrisa, traditii, care asigura si distribuirea tichetelor prin bibliotecile publice.
(3) Fondul prevazut la alin. (1) este destinat achizitiei publicatiilor prevazute la art. 1 din Legea nr. 186/2003, destinate bibliotecilor publice, si pentru acordarea tichetelor valorice prevazute la art. 1 alin. (1).
(4) Suma virata de catre Compania Nationala ‘Loteria romana’ - S.A. este utilizata anual, iar sumele ramase neutilizate se reporteaza pentru anul urmator.
Art. 3. - (1) Beneficiarii tichetelor valorice prevazute la art. 1 alin. (1) sint elevii, studentii, persoanele cu un venit lunar sub nivelul salariului minim pe economie, precum si nevazatorii si surdo-mutii.
(2) In cadrul fiecarei biblioteci publice se constituie o comisie de distribuire a tichetelor valorice, prin decizie a conducatorului bibliotecii respective.
(3) Beneficiarii prevazuti la alin. (1) trebuie sa faca dovada calitatii, in baza documentelor depuse de acestia.
(4) Numarul maxim de tichete valorice ce pot fi alocate persoanelor prevazute la alin. (1) se stabileste anual prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
Art. 4. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor stabileste anual suma din fondul prevazut la art. 2 alin. (1) destinata imprimarii tichetelor valorice si cheltuielilor de distribuire a acestora.
(2) Tichetele valorice se emit de catre unitati cu activitate specializata in acest domeniu, in baza comenzilor efectuate de Ministerul Culturii si Cultelor.
(3) Termenul de incepere a derularii programului corespunde cu termenul la care sint virate sumele de catre Compania Nationala ‘Loteria romana’ - S.A.
Art. 5. - (1) Bibliotecile publice transmit Ministerului Culturii si Cultelor necesarul de tichete valorice pina la data de 31 martie a fiecarui an.
(2) Ministerul Culturii si Cultelor distribuie tichetele valorice bibliotecilor publice o data pe an, in cursul lunii septembrie.
(3) Decontarea tichetelor valorice se realizeaza in cursul lunilor octombrie si noiembrie ale fiecarui an.
(4) Ministerul Culturii si Cultelor transfera sumele echivalente catre persoanele fizice sau juridice (distribuitori, difuzori, librarii) care prezinta documentele necesare pentru decont in termen de 14 zile de la prezentarea decontului, dar nu mai tirziu de data de 15 decembrie a fiecarui an.
(5) Persoanele fizice si juridice care solicita decontarea tichetelor valorice trebuie sa faca dovada ca au ca obiect de activitate vinzarea de carte.
Art. 6. - (1) Valoarea unui tichet valoric este de 110.000 lei.
(2) Tichetele valorice au imprimate urmatoarele mentiuni:
a) autoritatea administratiei publice centrale care emite si distribuie tichetele valorice: Ministerul Culturii si Cultelor;
b) valoarea nominala a tichetului: 110.000 lei;
c) interdictia folosirii tichetului pentru o alta destinatie decit cea prevazuta de art. 1 din Legea nr. 186/2003: ‘Acest tichet poate fi folosit numai pentru achizitionarea de carti, reviste si alte publicatii avind caracter stiintific sau literar-artistic ale autorilor din Romania, editate pe orice fel de suport.’;
d) spatiu pentru inscrierea numelui, prenumelui si a datelor de identificare a beneficiarului;
e) spatiu pentru inscrierea denumirii bibliotecii publice care achizitioneaza carti, reviste si alte publicatii.
Art. 7. - Ministerul Culturii si Cultelor, prin personal de specialitate imputernicit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, verifica modul de distribuire a tichetelor valorice.

link

Varianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004