Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Cadrul general de de ... | Reglementari de natu ... | Finantarea activitat ... | Resursele financiare ...

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Parlamentul Romaniei

Lege nr. 86 din 12/07/1996
pentru aprobarea Ordonantei de Guvern nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 150 din 17/07/1996


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 9 din 23 ianuarie 1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, emisa in temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 130/1995 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonante si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, cu urmatoarele modificari si completari:
a) Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
\"Ordonanta privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural\"
b) Dupa articol 3 se introduce articol 3\', care va avea urmatorul cuprins:
\"- De salarii de baza mai mari cu 25% beneficiaza si personalul de specialitate prevazut in anexa nr. V/5 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994*), aprobata si modificata prin Legea nr. 134/1994 si republicata, din alte institutii si activitatii cu profil cultural. Restul personalului din institutiile de cultura beneficiaza de salarii de baza mai mari cu 15%\".
____________
*) Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicata, este modificata prin Legea nr. 85/1996.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDENTELE SENATULUI
VALER SUIAN

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASEVarianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004