Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Reglementari specifi ... | Educatie | Educatia permanenta

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 1307 din 20/11/2002
privind functionarea Centrului National pentru Programul de Formare Profesionala "Leonardo da Vinci" in faza a II-a a Programului comunitar "Leonardo da Vinci"
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 870 din 03/12/2002


In temeiul art. 107 din Constitutie,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - Coordonarea tehnica, administrativa si financiara a fazei a II-a a Programului comunitar "Leonardo da Vinci" revine, la nivel national, Centrului National pentru Programul de Formare Profesionala "Leonardo da Vinci".
Art. 2. - (1) Atributiile, organizarea, functionarea si patrimoniul Centrului National pentru Programul de Formare Profesionala "Leonardo da Vinci" si ale filialelor acestuia se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, in concordanta cu termenii si cu conditiile privind participarea Romaniei la faza a II-a a Programului comunitar "Leonardo da Vinci", reglementate prin Decizia nr. 3/2000 a Consiliului de Asociere dintre Comunitatile Europene si Romania, precum si prin alte documente ale Comisiei Europene referitoare la acest program.
(2) Centrul National pentru Programul de Formare Profesionala "Leonardo da Vinci" efectueaza, in continuare, gestiunea administrativa si financiara specifica primei faze pana la incheierea derularii proiectelor si a operatiunilor aferente acestei faze, precum si gestiunea administrativa si financiara specifica fazei a II-a a Programului comunitar "Leonardo da Vinci".
(3) Centrul National pentru Programul de Formare Profesionala "Leonardo da Vinci" isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Contractului de functionare a Centrului National pentru Programul de Formare Profesionala "Leonardo da Vinci", incheiat intre Comisia Europeana si Centrul National pentru Programul de Formare Profesionala "Leonardo da Vinci", pe baza programului de lucru anual sau multianual aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de Comisia Europeana.
Art. 3. - (1) Numarul total de posturi al Centrului National pentru Programul de Formare Profesionala "Leonardo da Vinci" se aproba de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii in limita numarului maxim de posturi aprobat unitatilor subordonate acestuia.
(2) Incadrarea si salarizarea personalului Centrului National pentru Programul de Formare Profesionala "Leonardo da Vinci" se realizeaza potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Centrul National pentru Programul de Formare Profesionala "Leonardo da Vinci" poate utiliza colaboratori externi in conditiile legii.
Art. 4. - (1) Sumele reprezentand cota-parte din cheltuielile de intretinere si functionare a Centrului National pentru Programul de Formare Profesionala "Leonardo da Vinci", ce revin partii romane conform Contractului de functionare a Centrului National pentru Programul de Formare Profesionala "Leonardo da Vinci", se finanteaza integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
(2) Ministerul Educatiei si Cercetarii stabileste prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii sistemul de gestiune, control financiar si audit al fondurilor comunitare alocate Centrului National pentru Programul de Formare Profesionala "Leonardo da Vinci", in concordanta cu reglementarile Comisiei Europene si cu specificul si practicile europene in derularea Programului comunitar "Leonardo da Vinci".
(3) Ministerul Educatiei si Cercetarii finanteaza din fondurile de la bugetul de stat, aprobat prin legile bugetare anuale, contributia financiara anuala a Romaniei la Programul comunitar "Leonardo da Vinci II", precum si cota-parte de participare la proiectele "Leonardo da Vinci", la care institutiile si unitatile de invatamant de stat sunt promotori sau parteneri.
Art. 5. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 191/1998 privind infiintarea Centrului National pentru Programul de Formare Profesionala "Leonardo da Vinci", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 6 aprilie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 1 si 3.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul educatiei si cercetarii,
Ecaterina Andronescu
Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sarbu
Ministrul integrarii europene,
Hildegard Carola Puwak
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu


Bucuresti, 20 noiembrie 2002.
Nr. 1.307.Varianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004