englishcontact
 
19/01/2004 CODUL FISCAL: prevederi relevante in domeniul cultural
  Prin intrarea in vigoare la 1 ianuarie 2004 a Codului Fiscal, adoptat prin Legea 571/ 22.12.2003, acesta devine principalul act normativ reglementind cadrul legal al taxelor si impozitelor, fiind abrogate toate prevederile contrare in domeniu.

Semnalam in cele ce urmeaza citeva din reglementarile acestuia relevante pentru domeniul cultural:

> Mecanismul 1% privind sustinerea ONGurilor de catre persoanele fizice
Prevazut la art. 90, acest sistem acorda contribuabililor persoane fizice posibilitatea de a "dispune asupra destinatiei
unei sume reprezentind pina la 1% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizarea entitatilor non-profit care functioneaza in conditiile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare".

Adoptarea acestui mecanism, deja functional in Ungaria, Lituania si Slovacia, este urmarea "Initiativei 2%" lansate de deputatii Mona Musca, Emil Boc, Viorel Hrebengiuc si senatorul Marko Bela si sustinuta de peste 200 ONGuri. Asa cum motivau initiatorii si sustinatorii acestui mecanism, el reprezinta un pas important in dezvoltarea unei surse locale de sustinere a sectorului non-guvernamental, in conditiile in care sustinerea marilor finantatori privati este in continua scadere, sustinerea dezvoltarii societatii civile de catre UE se diminueaza, urmind a fi retrasa dupa 2007. In acelasi timp el poate duce la o incurajare a participarii civice, a crearii unor legaturi mai bune intre ONG-uri si comunitatea pe care o servesc, precum si a unei competitii benefice chiar in interiorul sectorului non-guvernamental.

Procedura de aplicare a acestui mecanism se va stabili in cursul acestui an prin ordin al ministrului finantelor, urmind a deveni functional din 2005. Pentru a asigura transformarea acestei posibilitati prevazute de lege intr-o veritabila sursa de finantare pentru sectorul neguvernamental este necesara o cit mai ampla promovare de catre ONGuri catre parteneri, beneficiari si comunitatea in care lucreaza si pe care o servesc.

> Deductibilitatea cheltuielilor de sponsorizare si mecenat din impozitul pe profit
Potrivit art. 31, contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit legii privind sponsorizarea si legii bibliotecilor, pot deduce sumele aferente din impozitul pe profit daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: se incadreaza in limita de 3‰ din cifra de afaceri si nu depasesc 20% din impozitul pe profit datorat. Precizam inca o data ca aceste prevederi, care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2004, anuleaza orice prevederi contrare din Legea sponsorizarii.

"In limitele respective se incadreaza si: cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul constructiei de localuri, dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, burse de specializare, participarea la congrese internationale".

(Precizam totodata ca, in ciuda prevederilor de mai sus, art. 21, alin (3), care listeaza cheltuielile cu deductibilate limitata, nu aminteste cheltuielile de sponsorizare si mecenat).

> Deductibilitatea cheltuielilor de sponsorizare si mecenat realizate de persoanele fizice ce obtin venituri din activitati independente
Art 49, alin (5), prevede deductibilitatea cheltuielilor "de sponsorizare si mecenat efectuate conform legii, in limita a 5% din baza de calcul", in cazul venitului net calculat pe baza contabilitatii in partida simpla (care nu se aplica, spre exemplu, venitului din drepturile de proprietate intelectuala).


> Introducerea cotei de TVA de 9%
Potrivit art. 140, incepind cu 1 ianuarie 2004 se aplica o cota redusa de 9% asupra bazei de impozitare pentru o serie de servicii si de livrari de bunuri, intre care: intrarea la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectura si arheologice, tirguri si expozitii, precum si pentru livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate exclusiv publicitatii.
Cota de 9% aduce cu sine o majorare a pretului cartii (domeniu in care se aplica pina la adoptarea Codului Fiscal o cota 0%).

> Facilitati fiscale in domeniul productiei cinematografice
Conform prevederilor art. 38, "contribuabilii direct implicati in productia de filme cinematografice, inscrisi ca atare in Registrul Cinematografic, beneficiaza, pina la data de 31 decembrie 2006, de: a) scutirea de la plata impozitului pe profit a cotei parti din profitul brut reinvestit in domeniul cinematografiei; b) reducerea impozitului pe profit in proportie de 20%, in cazul in care creeaza noi locuri de munca si se asigura cresterea numarului scriptic de angajati, cu cel putin 10% fata de anul financiar precedent". Aceste prevederi intra in vigoare de la 1 ianuarie 2004.

> Noi prevederi privind calcularea impozitului pe venitul global datorat de persoanele fizice, precum si privind calcularea venitului net din drepturile de proprietate intelectuala (art. 50) - asupra carora vom reveni intr-un nou mesaj INFO ARCult in scurt timp.


Consultati textul integral al Legii privind Codul Fiscal
(document pdf 990 Kb)

(Sursa: Repertoriul Legislativ al Camerei Deputatilor).
Pentru varianta oficiala va rugam sa consultati Monitorul Oficial nr. 927/23.12.2003.
< inapoi