englishcontact
 
30/01/2003 Ministerul Culturii si Cultelor lanseaza Programul national de sprijin financiar cu titlu de comanda de stat pentru publicatiile seriale culturale pentru anul 2003
  Data limita de depunere a cererilor: 14 martie 2003, ora 13:00

Va prezentam in continuare comunicatul de presa al Ministerului Culturii si Cultelor.


COMUNICATUL DE PRESA al Ministerului Culturii si Cultelor

Ministerul Culturii si Cultelor deruleaza si în anul 2003, prin Directia Generala Lectura Publica, Educatie Permanenta, Civilizatie Traditionala, programul national de sprijin financiar cu titlu de comanda de stat pentru publicatiile seriale culturale din România ce urmareste punerea în valoare a mostenirii culturale, sustinerea si promovarea creatiei contemporane, asigurarea accesului la patrimoniul si creatia scrisa universale.
Programul national este orientat spre facilitarea accesului cititorului la actul de cultura, prin diminuarea pretului de vânzare al publicatiei.


Programul de sprijin financiar cu titlu de comanda de stat

I. Se adreseaza:
Redactiilor publicatiilor seriale culturale

II. Criterii prioritare de selectie:
1. Continuitatea si importanta istorica si publicistica;
2. Valoarea culturala;
3. Gradul de acoperire a domeniilor culturii (literatura, arta, muzica, muzeologie, biblioteconomie, religie, stiinte socioumane etc.);
4. Dinamica evolutiei (periodicitate, tiraj, numar de pagini, difuzare) si calitatea managementului;
5. Numarul surselor de finantare si cuantumul acestora;
6. Continuitatea constituirii colectiilor de biblioteca;
7. Gradul de acoperire pe zone geografice;
8. Gradul de adresabilitate (locala, zonala, nationala)
9. Reprezentativitatea membrilor colegiilor de redactie.

III. Cererile se înregistreaza la:
MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR,
DIRECTIA GENERALA LECTURA PUBLICA,
EDUCATIE PERMANENTA, CIVILIZATIE TRADITIONALA

Piata Presei Libere, nr. 1
Sector 1, 71341 - Bucuresti,
tel./fax (021) 222.84.79 .
Data limita de înregistrare a cererilor de sprijin financiar : 14 martie 2003, ora 13:00.

IV. Dosarul de sprijin financiar cuprinde:
- Cerere de sprijin financiar;
- Fisa de calcul economic - antecalcul;
- Proiectul cultural al publicatiei pe anul 2003;
- Informatii asupra publicatiei (adresa, telefon / fax, e-mail, director / redactor sef);


Comisia nationala de specialitate pentru avizarea programelor editoriale si a publicatiilor culturale care fac obiectul comenzilor de stat nu va lua în consideratie proiectele care nu sunt însotite de documentatia completa.


Directia Relatii cu Mass-Media
Ministerul Culturii si Cultelor
30 ianuarie 2003
< inapoi