englishcontact
 
00/00/0000 Incetarea obligativitatii platii contributiei de sanatate de 7% din drepturile de proprietate intelectuala pentru persoanele care realizeaza venituri si din alte surse si posibilitatea recuperarii retroactive a sumelor platite in contul acesteia
  "Avind in vedere Decizia Curtii Supreme de Justitite nr. 289/29.01.2002 referitoare la plata contributiei de 7% aplicata asupra veniturilor obtinute din drepturi de proprietate
intelectuala, va comunicam ca, incepind cu data respectiva aceasta nu se mai datoreaza de persoanele care realizeaza venituri si din alte surse enumerate distinct in Ordinul nr.
74/2000, respectiv salariati, colaboratori, pensionari" (se precizeaza in adresa oficiala nr. 12080/23.04.2002 a Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti ca raspuns la solicitarea Asociatiei ECUMEST. Trimiteti-ne un mesaj pentru a intra in posesia copiei acestei adrese).

Decizia CSJ mai sus amintita are, totodata, "efect retroactiv incepind cu data de 22.06.2000, iar in conformitate cu adresa Presedintelui CNAS nr. ET/2681/29.05.2002 sumele achitate pina in prezent se pot compensa cu obligatii de plata restante, curente sau viitoare la Fondul de asigurari sociale de sanatate. Compensarea se efectueaza numai in conditiile in care persoanele beneficiare de venituri din drepturi de proprietate intelectuala fac dovada ca la data deducerii din venit a cotei de 7% aveau si alte surse de venit (pensii, salarii, venituri din colaborari)" (se precizeaza in adresa oficiala nr. 16701/04.06.2002 a Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti adresata Asociatiei ECUMEST. Trimiteti-ne un mesaj pentru a intra in posesia copiei acestei adrese).

Precizam ca Decizia Curtii Supreme de Justitie mai sus amintita (la actiunea initiata de conf. univ. dr. Corneliu Liviu Popescu), anuleaza partial dispozitiile din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 74/2001 care prevedeau plata unei contributii de asigurari de sanatate de 7% din veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, declarind ilegala impunerea acesteia. (Trimiteti-ne un mesaj pentru a obtine copia Deciziei Curtii Supreme de Justitie mai sus mentionata, care ne-a fost pusa la dispozitie de conf. univ. dr. Corneliu Liviu Popescu).

Mai multe informatii pot fi obtinute de la Casele de Asigurari Judetene/a Municipiului Bucuresti.
< inapoi