englishcontact
 
29/11/2007 Comunicat cu privire la modificarea reglementarilor referitoare la finantarea proiectelor culturale, 29 noiembrie 2007
  In 21 noiembrie, ECUMEST si AltArt au participat, alaturi de alte organizatii, la o dezbatere organizata de revista Cuvantul avind ca tema demersurile privind modificarea legislatiei actuale care reglementeaza finantarea proiectelor culturale.

Intre participanti s-au aflat reprezentanti ai Ministerului Culturii si Cultelor (MCC), printre care si dl. Demeter Andras, secretar de stat, deputatul PNL Mihai Malaimare, membru in Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa a Camerei Deputatilor, reprezentanti ai Administratiei Fondului Cultural National, ai Institutului Cultural Roman, si organizatii non-guvernamentale, Fundatia Proiect DCM, Asociatia ECUMEST, Fundatia AltArt, Asociatia Artphoto, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC).

Discutia a abordat citeva din temele problematice la care au facut referire in mod repetat organizatiile din domeniul cultural in demersurile din ultimii doi ani: unele generale, precum armonizarea legislatiei privind finantarea proiectelor culturale (sisteme si proceduri diferite se aplica de institutiile finantatoare, uneori chiar si in cadrul aceleiasi institutii), altele punctuale, precum avansul din fonduri publice pentru activitatile non-profit (in prezent imposibil in virtutea HG 264/2003), acoperirea transportului international pentru invitatii straini in proiecte (posibil doar in anumite programe de finantare), baremul scazut al diurnei legale decontate in cadrul proiectelor internationale desfasurate in Romania, etc.

In acest cadru, MCC a invocat procesul greoi implicat de modificarea unor reglementari de ordin general, precum HG 264, care ar presupune sustinere din partea mai multor ministere, in principal a Ministerului Economiei si Finantelor. MCC a comunicat in schimb intentia de a modifica unul din actele legislative care reglementeaza finantarile de la aceasta institutie, respectiv OG 51/1998, declarind ca aceasta ar urma sa unifice reglementarile existente in prezent, si a solicitat operatorilor culturali sa trimita sugestii pina la data de 27 noiembrie. Mentionam ca modificarea HG 264, care afecteaza in prezent derularea proiectelor organizatiilor non-guvernamentale din toate domeniile, face si obiectul unei campanii derulate in 2007 de FDSC.

Avind in vedere aceste date, ECUMEST si AltArt precizeaza urmatoarele:

1. Informatiile oferite de reprezentantii MCC in cadrul dezbaterii din 21 noiembrie cu privire la modificarea OG 51/1998 nu se regasesc pe site-ul ministerului, nici nu au fost facute cunoscute prin mijloace de comunicare relevante pentru operatorii culturali (presa, liste de discutii etc), nefiind astfel oferite preconditiile unei consultari publice. De asemenea, sugestiile de modificare au fost solicitate in lipsa unei propuneri de text modificat al respectivei ordonante din partea MCC, raminind astfel neclara aria de acoperire a viitorului act legislativ.

2. Mai multe organizatii si-au aratat in nenumarate rinduri disponibilitatea de a participa la grupuri de lucru care sa abordeze in mod aplicat problemele puse in discutie. Acest lucru nu s-a intimplat insa, procesul de consultare angajat de minister fiind unul mai degraba conjunctural, ca in cazul de fata, lipsit de un cadru si de intentii bine definite care sa favorizeze contributii cu adevarat relevante. De asemenea, numeroase sugestii au fost facute incepind din 2005 pe parcursul demersului de modificare a reglementarilor privind Fondul Cultural National, iar exemplele de buna practica existente ar trebui preluate ca punct de plecare si imbunatatite in functie de aria de aplicare si de specificul proiectelor sustinute.

3. Desi apreciem posibilitatea de a gasi solutii imediate, prin modificarea OG 51, pentru o parte din problemele semnalate in memoriul semnat in februarie 2007 de organizatii si institutii culturale deopotrive publice si private, dorim initierea unor proceduri care sa permita:
> evitarea dificultatilor actuale determinate de posibilitatea de interpretare diferita a aceluiasi act normativ de catre diferite institutii, de existenta unor prevederi depasite, neconcordante cu practicile actuale din sectorul cultural etc.;
> rezolvarea problemelor care afecteaza activitatea operatorilor din toate domeniile de activitate, implicit si a celor din sectorul cultural (ex. prevederile legale care stabilesc cuantumul diurnelor, Legea 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general).

Organizatiile semnatare ale acestui document considera ca aspectele semnalate necesita o dezbatere cu participare mai larga si o abordare consecventa si asumata, si isi exprima din nou disponibilitatea de a participa la un demers comun cu autoritatile competente pentru rezolvarea, atit pe termen scurt, cit si pe termen lung, a dificultatilor existente in derularea de proiecte care contribuie la implementarea unor strategii nationale.

Stefania Ferchedau
Director executiv
Asociatia ECUMEST

Rarita Szakats
Director
Fundatia AltArt

< inapoi